Inovest bëhet pjesë e stafit të kompanisë ndërtuese duke ofruar:

 • Studim tregu dhe konkurence
 • Analizë konsumatori
 • Ndërtim business plan
 • Ndërtimin dhe implementimin e strategjisë së shitjes
 • Ndërtimin dhe implementimin e strategjisë marketing
 • Finalizimin e shitjeve
 • Ndjekjen e proceseve ligjore, financiare, teknike me klientin
 • Kujdesi ndaj klientit pas kontratës

8  

Projekte në menaxhimin tonë    

5

Projekte rezidenciale në Tiranë   

3

Projekte në turizëm   

Në menaxhimin e pronës tuaj Inovest merr përsipër:

 • Vlerësimi i një prone për të përcaktuar qiranë e përshtatshme.
 • Mirëmbajtja teknike, riparime, shërbime të pronës 24h në çdo ditë të vitit.
 • Marketingu i një prone dhe dhënia me qira.
 • Inspektimi i vazhdueshëm i pronës dhe trajtimi i ankesave nga qiramarrësit.
 • Mbledhja e qirasë dhe detyrimeve të tjera.
 • Pagesa e faturave

Rreth Inovest

Inovest është një kompani e cila ofron shërbim të dedikuar në sektorin e ndërtimit prej viti 2017. E prirur në zgjidhje inovative është e para kompani në Shqipëri që ofron shërbim në menaxhimin e projekteve me një model të ri biznesi. Nëpërmjet nënkontraktimit, koordinohen projekte turistike dhe rezidenciale me fokus shitjen.  Në menaxhim projekti nëpërmjet shërbimeve të tij, Inovest plotëson mungesat e tregut si për kompanitë ndërtuese ashtu edhe për  klientët, duke siguruar  në thelb  ecuri të shpejtë në zhvillimin e suksesshëm të një projekti.

Partnerët 

Artikuj

Ndërtimi ka qënë dhe mbetet një ndër sektorët më të rëndësishëm për ndikimin që ka në zhvillimin e ekonomisë së vendit tonë. Ndër vite dhe aktualisht hasemi me projekte me potencial të lartë zhvillimi në turizëm ose banim. Tregu në vazhdimësi ka kërkesë dhe ofertë...
Read More
Në qendër të çdo biznesi është gjithmonë një klient, pavarësisht shërbimit apo produktit që ofrojmë. Edhe pse bëjmë studime tregu, studime konsumatori, edhe pse krijojmë një profil klienti, gjithnjë përballemi me faktorin klient, kërkesa, pritshmëri të ndryshme, problamtika. Kompanitë të cilat investojnë në struktura dhe...
Read More
Në një treg me kërkesë të lartë në shitje- blerje- qiradhënie, kreditimi shihet si një burim i rëndësishëm financimi. Për procese të tilla si kreditimi, si profesionistët e fushës ashtu edhe klientët, shpesh hasen me terma të cilët janë të rinj për ta. Për një...
Read More