Karriera

Skuadra jonë e dedikuar kryesisht në shitje përbëhet nga talente me karaktere dinamike. Në parktikën tonë të punës, mbështetemi në një plan trajnimi i cili përmirëson aftësitë e stafit tonë në mënyrë të vazhdueshme dhe sigurohemi të sjellim më të mirën nga praktika e tregut dhe ekspertëve. Talentët janë gjithnjë të mirëpritur. Në besojmë tek të rinjtë me energji dhe vullnet për t’u zhvilluar dhe jemi gati të kontribuojmë në rritjen e tyre profesionale. Suporti ynë është gjithmonë i madh për çdo pjestar të stafit tonë për realizimin e çdo objektive të përcaktuar.

Vende Vakante

Menaxher Shitje

Inovest është një kompani e cila ofron shërbime në sektorin e ndërtimit, rikonstruksion si dhe menaxhim projekti. Që në fillesat e saj është ndër kompanitë më inovative në treg, duke sjellë modele të reja të të bërit biznes. Skuadra jonë e shitjes ka një rëndësi të veçantë në përmbushjen e pritshmërive të klientëve tanë dhe në ofrimin e një shërbimi profesional. Jemi duke kërkuar një menaxher shitje të talentuar, këmbëngulës, të përgjegjshëm dhe energjik. Kandidati ynë ideal do të kishte eksperiencë të mërparshme në shitje në sektorin e ndërtimit por jo vetëm, mjafton të jetë një individ i strukturuar dhe me background të provuar në shitje. Nëse jeni në kërkim të një ambienti dinamik, po kërkoni të bëheni pjesë e një skuadre sfiduese, nëse e njihni rëndësinë e afatave kohore dhe detyrave, atëherë duhet të aplikoni si më poshtë:

Detyra dhe përgjegjësi të pozicionit:

• Përgjegjës direkt për realizimin e objektivave të përcaktuara të shitjes.
• Njeh dhe prezanton në detaje projeket që mbulon në sektorin e ndërtimit.
• Takon dhe shoqëron klientët në kantier dhe zyrë duke i informuar në mënyrë të qartë në lidhje me të gjitha specifikat e procesit të shitjes.
• Përgatit ofertat për klientët potencial dhe mban komunikim deri në finalizimin e kontratës.
• Finalizon shitjen duke koordinuar proceset dhe aktorët e përfshirë.
• Ndjek proceset pas kontratës për zgjidhjen e problematikave të mundshme financiare ose teknike të klientëve dhe i delegon ato tek stafi përkatës.
• Asiston me propozime dhe përgatitjen e strategjive për rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të shitjeve.
• Kryen studime tregu dhe analizë konkurence për zonën ku ndodhet projekti/projektet.
• Ndihmon në përgatitjen e strategjisë për targetizimin e klientëve egzistues dhe të rinj, si dhe hartimin e fushatave marketuese për projektet.
• Ruan dhe rifreskon të dhënat e klientëve të rinj dhe ekzistues në “Regjistrin e Klientëve” të kompanisë.
• Përgatit dhe dorëzon raporte javore dhe mujore periodike
• Detyra të tjera që i caktohen

Aftesitë dhe kualifikimet e kërkuara

• Diplome universitare në degët marketing, menaxhim bizesni ose degë të lidhura me to.
• Aftësi të shkëlqyera në shkrim dhe komunikim
• Eksperiencë të mëparshme pune në shitje për të paktën 1 vit.
• Të jetë natyrë e orientuar drejt rezultateve
• Aftësi në ndertimin e marredhënieve të suksesshme me palët.
• Të posedoj liçensë për drejtim automjeti.

Aftësi dhe kualifikime të preferuara

• Të ketë përfunduar studime master në menaxhim biznesi, marketing, komunikim, PR
• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Vetëm CV e kandidatëve të cilet kanë eksperienca pune të lidhura direkt me shitjen, do të kalohen në proces intervistimi.
Të dhënat e aplikimit: info@inovest.al

Menaxher Marketing

Inovest eshte nje kompani e cila ofron sherbime ne sektorin e ndertimit, rikonstruksion si dhe menaxhim projekti. Qe ne fillesat e saj eshte nder kompanite me inovative ne treg duke sjelle modele te reja te te berit biznes. Skuadra jone e marketing merr fokus te vecante ne ndertimin dhe implementimin e nje strategjigje te vazhdueshme marketing per vete kompanine, por edhe klientet te cilet na kane besuar projektet e tyre. Jemi duke kerkuar nje menaxher marketing te talentuar, kreativ, te pergjegjshem dhe energjik. Kandidati yne ideal do te kishte ekesperience ne menaxhimin e fushatave te suksesshme marketing dhe ne gjenerimin e ideve kreative per te permbushur objektivat e kompanise si dhe per te suportuar shitjet. Nese jeni nje individ ne kerkim te nje ambienti dinamik, po kerkoni te beheni pjese e nje skuadre sfiduese, nese e njihni rendesine e afatave kohore dhe detyrave atehere duhet te aplikosh si me poshte:

Detyra dhe pergjegjesi te pozicionit:
• Zhvillimi dhe implementimi i strategjive marketing si dhe buxhetit marketing per vete kompanine si dhe per projektet e saj
• Hartimi planeve marketing me objektiva specfike nepermjet perdorimit te kanaleve dhe segementeve te nevojshme.
• Krijimi i fushatave te suksesshme marketing si dhe monitorimi i rezultatave te tyre.
• Realizimi i studimeve te tregut dhe konsumatorit, analiza e te dhenave, trendeve, duke i kombinuar me paktikat me te mira marketing
• Pasurimin dhe mirembajtjen e databaseve te te dhenave te kompanise per online marketing.
• Hartimi strategjise menaxhuese te social media nepermjet krijimit te content dhe perdorimit te teknikave efikase menaxhuese.
• Pasurimi i faqes zyrtare web te komapnise me informacione te vazhdueshme dhe relevante per sektorin.

Aftesite dhe kualifikimet e kerkuara:
• Diplome universitare ne deget marketing, menaxhim binzesni ose dege te lidhura me to.
• Aftesi te shkelqyera ne shkrim dhe komunikim
• Eksperience te meparshme pune ne marketing per te pakten 1 vit.
• Aftesi te forta ne menaxhim e nje projekti dhe ne marrje vendimi
• Te jete kreativ

Aftesi dhe kualifikime te preferuara:
• Te kete perfunduar studime master ne marketing, komunikim, PR
• Te kete njohuri te mira ne Photoshop, Ilustrator ose programe te ngjashme.
• Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze.

Vetem CV e kandidateve te cilet kane eksperienca pune te lidhura direkt me marketingun do te kalohen ne proces intervistimi.

Te dhenat e aplikimit: info@inovest.al

Apliko për Intership