Menaxhim Prone
Ne ofrojmë

Menaxhim prone

Menaxhimi i pronave është një aspekt i rëndësishëm në pasuritë e paluajtshme. Është i zbatueshëm për të dy llojet e pasurive: rezidenciale dhe komerciale. Ka shumë faktorë që ndikojnë në menaxhimin e suksesshëm të një prone që gjeneron vazhdimisht të ardhura. Në kushtet e një tregu me kerkesë – ofertë të lartë në prona, ajo që vihet re është se pronat në shumicën e rasteve janë pak të mirëmbajtura, të mobiluara në cilësi jo të lartë por me një çmim të lartë në shitje ose qiradhënie për standartin e ndërtimit apo kushtet që ofrojnë krahasimisht me standartin e tregut. Shumica e investitorëve të pasurive të paluajtshme thjesht nuk kanë ekspertizën e duhur për të mbikëqyrur një ose shumë prona në të njëjtën kohë. Kjo është arsyeja pse ekzistojnë kompanitë e menaxhimit të pronave.

Brenda Inovest është krijuar një njësi e cila funksionon si sistem për vlerësimin e pronës, kushteve teknike, tregut dhe çmimit.
Shërbimi i menaxhimit të pronës ofruar nga Inovest nënkupton ofrimin e shërbimeve konkrete si:

  • Mirëmbajtja teknike e pronës në cdo ditë të vitit
  • Kryerja e shërbimeve të riparimeve dhe mirëmbajtjes
  • Vlerësimi i një prone për të përcaktuar qiranë e përshtatshme
  • Përzgjedhja dhe kontrolli i qiramarrësve
  • Hartimi i marrëveshjeve të qirasë
  • Mbledhja e qirasë
  • Pagesa e faturave
  • Trajtimi i ankesave nga qiramarrësit

Në portofolin tonë kemi një numër të konsiderueshëm pronash të cilat janë nën menaxhim disa vjeçar për mirëmbajtje periodike.

Jeni të interesuar për shërbimet tona?

Telefon

+355 69 802 1111

Adresa Tiranë

Rruga "Andon Zako Cajupi", pallati 231, kati 2

Adresa Korçë

Korcë, Pazari Vjetër, Godina në Sheshin e Pëllumbave, kati 1

Email

info@inovest.al